Contoh Puisi Didaktif dalam Bahasa Indonesia

Contoh Puisi Didaktif dalam Bahasa Indonesia - Setelah kita mengetahui contoh-contoh dari puisi baru soneta, terzina, distikon, quatrain, quint, sektet, septima, oktaf atau stanza, sekarang kita akan belajar mengenai contoh puisi didaktif dalam bahasa Indonesia yang tentunya akan menambah wawasan temen-temen semua.
Contoh Puisi Didaktif dalam Bahasa Indonesia
Google Image - Contoh Puisi Didaktif dalam Bahasa Indonesia
Puisi merupakan salah satu dari jenis karya sastra yang mengandung pikiran dan perasaan, serta mengandung unsur bunyi dan irama di dalamnya. Puisi didaktik adalah puisi yang berisi pelajaran etika, moral, ataupun agama. Puisi didaktif ini kurang lebih sama dengan contoh puisi epigram. Agar temen-temen lebih paham mengenai materi puidi didaktif ini, berikut di bawah ini beberapa contoh puisi didaktif dalam bahasa Indonesia. Yuk perhatikan!

Contoh Puisi Didaktif dalam Bahasa Indonesia

 

Contoh puisi didaktif dalam bahasa Indonesia

Berikut dibawah ini adalah beberapa contoh dari puisi didaktif dalam bahasa Indonesia:

Contoh 1

Syair Perahu
Karya: Hamzah Fansuri

Inilah gambaran suatu madah,
mengarangkan syair terlalu indah,
membetuli jalan tempat berpindah,
di snalah itikat diperbetuli sudah.

Wahai muda, kenali dirimu,
ialah perahu tamsil tubuhmu,
tiadalah berapa lama hidupmu,
ke akhirat jua kekal diammu.

Hai muda arif budiman,
hasilkan kemudi dengan pedoman,
alat perhamu jua kerjakan,
itulah jalan membetuli insan.

Pertengah jua alat perahumu,
hasilkan bekal air dan kayu
dayung pengayuh taruh di situ,
supaya laju perahu itu.

Sudahlah hasil kayu dan ayar,
angkatlah pula sauh dan layar,
pada beras bekal janganlah taksir,
niscaya sempurna jalan yang kabir.

Perteguh jua alat perahumu,
muara sempit tempatnya lalu,
banyaklah di sana ikan dan hiu,
menanti perahumu lalu dari situ.

Muaranya dalam, ikan pun banyak,
di sanalah perahumu karam dan rusak,
karangnya tajam seperti tombak,
ke atas pasir kamu tersesak.

Contoh 2

Gurindam Duabelas
Karya: Raja Ali Haji

Fasal 1
barang siapa tidak memegang agama
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama

barang siapa yang empat
maka yaitulah orang yang makrifat

barang siapa mengenal Allah
suruh dan tegaknya tiada menyalah

barang siapa mengenal diri
maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri

barang siapa mengenal dunia
tahula ia barang yang terperdaya

barang siapa mengenal akhirat
tahulah ia dunia mudharat

Fasal 2
barang siapa mengenal yang tersebut
tahulah ia makna takut

barang siapa meninggalkan sembahyang
seperti rumah tiada bertiang

barang siapa meninggalkan puasa
tidaklah mendapat dua termasa

barang siapa meninggalkan zakat
tiada hartanya beroleh berkat

barang siapa meninggalkan haji
tiadalah ia menyempurnakan janji

Fasal 3
apabila terpelihara mata
sedikitlah cita-cita

apabila terpelihara kuping
khabar yang jahat tiadalah damping

apabila terpelihara lidah
niscaya dapat daripadanya faedah

bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
daripada berta dan ringan

apabila perut terlalu penuh
keluarlah fi’il yang tiada senonoh

anggota tengah hendaklah ingat
di situlah banyak orang yang hilang semangat

hendaklah peliharakan kaki
daripada berjalan yang membawa rugi

………………………………………

Contoh Puisi Didaktif dalam Bahasa Indonesia - Demikian adalah beberapa contoh puisi didaktif, semoaga dapat membantu teman-teman dalam mempelajari materi khususnya dalam mempelajari materi puisi didaktif dalam bahasa Indonesia. Terus kunjungi www.kamusbahasaindonesiaku.com untuk mengetahui materi menarik lainnya. Pembaca juga bisa mengunjungi artikel terkait yaitu 9 Contoh Puisi Distikon dalam Bahasa Indonesia, 4 Contoh Puisi Quatrain dalam Bahasa Indonesia, 4 Contoh Puisi Quint dalam Bahasa Indonesia, 5 Contoh Puisi Sektet dalam Bahasa Indonesia, 4 Contoh Puisi Septima dalam Bahasa Indonesia, & 7 Contoh Puisi Oktaf atau Stanza dalam Bahasa Indonesia. Cukup sekian dari saya, maaf apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan di atas. Terimakasih dan sampai jumpa!